Het plan

Bedrijventerrein Kleine Hoeven is ontwikkeld om bedrijven een goede en duurzame locatie te bieden voor groei, innovatie en ontwikkeling. Dit is doorvertaald naar het stedenbouwkundige plan en het bestemmingsplan. Om de kwaliteit van de bebouwde omgeving te garanderen is daarnaast een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Bouwhoogte tussen minimaal 6m en maximaal 9m of 12m

- Platte daken, één bouwvolume

- 3m vrije ruimte rondom het pand

- Parkeren en manoeuvreren op eigen terrein

- Bebouwingspercentage tot 85% of 100%

Het uitgangspunt voor het stedenbouwkundige plan is een sterke verankering in het omliggende landschap. Er is gekozen voor een sterk en robuust landschappelijk casco bestaande uit een aantal bouwstenen die tezamen bepalend zijn voor het gebied. De ontsluitingswegen zijn gebaseerd op principes van veiligheid en een goede doorstroming. Voor de architectuur wordt gestreefd naar een moderne en eigentijdse bouwstijl.

Voor meer informatie over bouwmogelijkheden en het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Guus Stappaerts via telefoonnummer 0497-650 650 of kleinehoeven@reuseldemierden.nl.