Nieuws van 30 Maart 2017

Aanleg voetpad op bedrijventerrein Kleine Hoeven

Op 29 maart is gestart met de aanleg van een voetpad op bedrijventerrein Kleine Hoeven. Het voetpad wordt in eerste instantie aangelegd vanaf de Hamelendijk tot aan de Savoor. In een later stadium wordt het pad doorgetrokken op het bedrijventerrein.

Het voetpad biedt de werknemers op het bedrijventerrein de gelegenheid om een ommetje te maken in de pauze en biedt omwonenden een veilige wandelroute.

In het najaar worden naast het voetpad diverse bomen en struiken gepland die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Bovendien geeft dit het bedrijventerrein een groene uitstraling. De vrije kavels worden komende periode ingezaaid met een mengsel voor bloemrijke planten dat aantrekkelijk is voor bijen en vlinders. Imkervereniging Sint Ambrosius zal enkele bijenkasten plaatsen zodra de kavels in bloei staan.

Naast de werkzaamheden aan het voetpad wordt ook de band van de rijbaan op een aantal plekken aangepast. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de inritten bij de kavels verbeterd.