Nieuws van 20 Juli 2018

Aanleg wandelpaden Hamelendijk- Ekkers op bedrijventerrein Kleine Hoeven

Bedrijventerrein Kleine Hoeven is een groen, modern en duurzaam bedrijventerrein. Het bedrijventerrein voorziet niet alleen in kavels voor de bouw van nieuwe bedrijfspanden, maar ook in de aanleg van natuur en waterretentie en biedt mogelijkheden voor een mooie wandeling over het bedrijventerrein en door het natuurgebied. Met de aanleg van de wandelpaden is gestart.

In het gebied tussen de Kleine Hoeven en de Ekkers is onlangs gestart met de aanleg van natuurlijke wandelpaden. Deze wandelpaden worden met name aangelegd als ommetje voor omwonenden, recreanten, werknemers en bezoekers van het bedrijventerrein en doet ook dienst als langzaamverkeersroute tussen het bedrijventerrein en de woonwijk de Ekkers. Over de Rouwenbogtloop en door de waterretentiebekkens worden komend najaar een voetgangersbrug en een houten vlonderpad aangelegd. Die verbinden dan de (half)verharde wandelpaden die momenteel worden gerealiseerd. Wandelaars kunnen kiezen voor een lange wandelroute door het gebied of voor een korte wandeling tijdens de lunchpauze. Het natuurgebied wordt door bovengenoemde voorzieningen  ook toegankelijk voor mindervaliden.

Duurzaam watersysteem

Het omliggende natuurgebied voorziet in de waterretentie voor het regenwater van het nieuwe bedrijventerrein en is tevens het overloopgebied van de Rouwenbogtloop. Het gebied wordt ontwikkeld en beheerd als ecologische zone in samenwerking met o.a. de Natuur- en (Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden en Waterschap de Dommel.

Rouwenbogtloop

De Rouwenbogtloop is een gegraven bovenloop die zorg droeg voor de ontwatering van diverse weijers of vennen die bovenstrooms zijn gelegen. De Rouwenbogtloop zelf is niet aangemerkt als provinciale Ecologische verbindingszone, maar heeft wel de potentie om een ecologische verbinding te vormen tussen de zuidelijk gelegen Peelsche en Kroonvensche Heide en de noordelijk gelegen Mispeleindsche Heide. De Rouwenbogtloop gaat benedenstrooms over in de Raamsloop.

Uitvoering

De werkzaamheden worden in voornamelijk uitgevoerd door firma Huijbregts infra. Het nieuwe wandelpad wordt naar verwachting in augustus opgeleverd. De brug en het vlonderpad hebben een langere levertijd. De verwachting is dat deze voor het eind van dit jaar kunnen worden opgeleverd.   

Na de vakantieperiode wordt ook gestart met aanvullende werkzaamheden, zoals de aanleg van poelen/uitbreiding retentie en de aanplant van vogelbosjes. Dit o.a. ter verbetering van de biodiversiteit van binnen dit gebied.