Nieuws van 08 Augustus 2022

Bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II

We zijn gestart met fase II van bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel. Fase I is de afgelopen jaren voorspoedig verlopen en er is nog veel interesse in bedrijfskavels. Daarom is besloten om te starten met de voorbereidingen voor fase II.

Schetsontwerp

Afgelopen maanden is een schetsontwerp opgesteld voor fase II. Dit ontwerp is besproken met buurtbewoners, de ondernemersverenging en specialisten. Hun opmerkingen hebben we verwerkt in een aangepast schetsontwerp. Dit ontwerp wordt nu uitgewerkt naar een ontwerp- bestemmingsplan en technisch ontwerp.

Onderzoeken

Voor het bestemmingsplan worden diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, flora- en fauna-onderzoek en verkeers- en luchtkwaliteitsonderzoek. Het schetsontwerp wordt uitgewerkt met een beeldkwaliteitsplan, beplantingsplan, waterplan en een plan voor het verkeer en de infrastructuur. Ook duurzaamheid van de nieuwe gebouwen en de terreininrichting speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van het plan.

Locatie

Kleine Hoeven fase II ligt aan de Hamelendijk en Kleine Hoeven in Reusel en sluit aan op fase I. De omvang van de locatie is 7,1 hectare. Er komt 4,6 hectare beschikbaar voor bedrijfsbebouwing en 2 hectare voor groen en waterberging. De locatie is in eigendom van de gemeente. De kavels hebben een omvang van 1.000 tot 5.000 m².  Afhankelijk van de kavelgrootte zijn er ongeveer 23 kavels beschikbaar.

Inloopbijeenkomst

In het derde kwartaal van 2022 organiseren we een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier presenteren we het plan en is er mogelijkheid om te reageren. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd zodra het plan compleet is. Het streven is om in de raadsvergadering van december 2022 het bestemmingsplan te bespreken.

Interesse?

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een optie te nemen of een kavel te kopen. U kunt uw interesse wel doorgeven en wordt dan op een interesselijst geplaatst. Het uitgifteproces wordt nog uitgewerkt, waaronder de mogelijkheden voor inschrijving en eventuele verloting van de kavels. Neem voor meer informatie gerust contact op via kleinehoeven@reuseldemierden.nl