Nieuws van 20 April 2016

Bijen en vlinders welkom op Kleine Hoeven in Reusel

Bijen en vlinders kunnen voor hun voedsel binnenkort terecht op bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel. De gemeente zaait dit voorjaar vrije kavels in met Phacelia, blauw-paarse bloemen die onder meer voor bijenvolken en vlinders een belangrijke voedselbron vormen. Volgens wethouder Cees van de Ven kunnen de bijen wel een steuntje in de rug gebruiken: “Overal neemt het aantal bijen af. Door de nog uit te geven percelen in te zaaien met bloemen zorgen we voor meer biodiversiteit, oftewel we helpen de natuur een handje.”

De bloemenweide past goed bij de duurzame ontwikkeling van Kleine Hoeven. Eind dit jaar plant de gemeente blijvend groen op en rond het bedrijventerrein. Dit groen zorgt voor een goede uitstraling, bevordert de biodiversiteit en zorgt voor opvang en infiltratie van regenwater.

Zodra de Phacelia bloeit, plaatsen Bijenhoudersverenigingen uit Reusel-De Mierden bijenkasten bij de ingezaaide percelen met daarbij voorlichting over bijen.

Gemeente Reusel-De Mierden zet zich samen met gemeente Bladel, ondernemersvereniging OBGB en het Huis van de Brabantse Kempen in voor het project 2B Connect. Dit project is in januari 2016 gestart om de bedrijventerreinen in België en Nederland meer natuurgericht in te richten. Diverse bedrijven en gemeenten in de grensstreek België- Nederland  zetten zich in voor meer biodiversiteit op  ca. 70 bedrijventerreinen.

 

Impressie Phacelia