Nieuws van 01 Oktober 2014

Binnenkort asfalt op Kleine Hoeven

Onlangs zijn de betonnen anti-parkeerbanden aangelegd, deze banden voorkomen parkeren in de openbare ruimte en zorgen ervoor dat het toekomstige groen mooi blijft. Na uitharding van de anti-parkeerbanden worden de wadi’s en sloten uitgegraven, die zorgen voor de opvang van schoon hemelwater.  De volgende stap is het storten van de eerste laag asfalt op de fundering van de wegen. Ook de nutsbedrijven starten binnenkort met de aanleg van het hoofdtracé voor gas, water en elektriciteit.

Ontsluitingswegen op Kleine Hoeven

De Hofstede en Savoor zijn de eerste twee ontsluitingswegen die zijn aangelegd op Kleine Hoeven. De Savoor ontsluit de kavels aan de N284, de bestaande busremise en het bedrijf van Van den Borne. De Hofstede is de hoofdontsluitingsweg welke wordt uitgevoerd als eenrichtingsweg met aan het einde een ruime keerlus voor vrachtverkeer. De inritten naar de bedrijfskavels worden later aangelegd.

Bouwrijpe kavels

De bedrijfskavels worden komende periode afgewerkt en bouwrijp gemaakt. De kavels worden geëgaliseerd en zijn dan klaar om bebouwd te worden. Het definitieve straatmeubilair, de verlichting, het asfalt en het groen wordt in een volgende fase aangebracht.

foto 1: storten van anti-parkeerbanden

foto 2: wegprofiel Hofstede