Nieuws van 15 Oktober 2014

Bouwwegen op Kleine Hoeven klaar

Vorige week is het asfalt van de wegen op bedrijventerrein Kleine Hoeven aangebracht. Het bedrijventerrein is nu goed bereikbaar voor bouw- en bestemmingsverkeer. De eerste inritten zijn aangelegd en de wadi’s en sloten zijn uitgegraven en ingezaaid. De deklaag van het asfalt wordt later aangebracht, nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Bouwrijpe kavels

De bedrijfskavels worden komende periode afgewerkt en geëgaliseerd. Het definitieve straatmeubilair, de verlichting, verkeersborden en het groen wordt in een volgende fase aangebracht. De nutsbedrijven starten binnenkort met de aanleg van het hoofdtracé voor gas, water en elektriciteit.