Nieuws van 02 Oktober 2019

Burgemeester Eugster opent 53rd Welch Divisionpad op Kleine Hoeven

Op 3 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat de gemeente Reusel-De Mierden bevrijd is. Om deze gebeurtenis niet te vergeten en de herinnering te behouden voor de gemeente is besloten een nieuw wandelpad te vernoemen naar onze bevrijders van destijds, de 53rd Welch Division.

6th. Battalion Royal Welch Fusiliers

Op de locatie van het wandelpad, nabij de Rouwenbogtloop is tussen 25 september en 3 oktober veel gevochten door de twee bataljons 4th. Battalion Welch Regiment en 6th. Battalion Royal Welch Fusiliers en het Duitse leger. Het 6th. Battalion probeerde vanuit het zuiden de Duitse bezetter uit Reusel te verjagen. De aanvallen gebeurden over aardappelvelden richting de kerktoren.

4th. Battalion Welch regiment

Het 4th. Battalion vertrok op maandagavond 25 september 1944 vanuit Bladel richting Reusel om de Duitsers ook vanuit het noorden aan te vallen. De sloten en stroompjes werden daarbij als loopgraaf gebruikt zoals de Rouwenbogtloop. Tussen de twee bataljons hield het Duitse leger op een strook van 200 meter nog een tijdlang stand. In september 1944 is er een grote stroom inwoners tijdelijk Reusel ontvlucht. Op 3 oktober 1944 is Reusel uiteindelijk bevrijd.

Op het kerkhof in Reusel liggen zeven militairen van de bataljons die gevochten hebben. Zij behoren allen tot de 53rd Welch Division.

Informatiepaneel

Een stuurgroep bestaande uit vrijwilligers van de Heemkunde werkgroep Reusel en van Museum de Bewogen Jaren 1939- 1950 hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de organisatie van diverse activiteiten ter nagedachtenis aan de bevrijding. De benoeming van het wandelpad is één van de ideeën die de stuurgroep samen met de gemeente heeft uitgevoerd.  

Nabij het wandelpad, dat loopt van de Hamelendijk tot de Ekkers zijn bankjes geplaatst met de namen van de twee bataljons. Op een informatiepaneel is informatie te lezen over de bevrijding van Reusel. Het wandelpad wordt op zaterdag 5 oktober in bijzijn van familieleden van de omgekomen militairen van de 53rd. Welch Devision officieel geopend door burgemeester Jetty Eugster.

Voor foto's en achtergrondinformatie bezoekt u deze website http://myalbum.com/album/8D6BCQGcwJMZ