Nieuws van 06 December 2017

DDMW betrekt nieuw pand op bedrijventerrein Kleine Hoeven

In november is het nieuwe pand van DDMW op bedrijventerrein Kleine Hoeven in gebruik genomen. DDMW is het vijfde bedrijf dat verhuisd naar het nieuwe bedrijventerrein in Reusel.

DDMW is toeleverancier voor de machinebouw, industrie en agrarische sector. Het bedrijf is zes jaar geleden gestart als constructiebedrijf maar heeft inmiddels ook een eigen ontwerp- en engineeringsafdeling. Vanwege de groei van het bedrijf is besloten te verhuizen naar een nieuwe en ruimere locatie. De nieuwbouw levert het bedrijf veel efficiëntie voordelen en een fijne werkplek. Binnen 5 maanden is de bouw gerealiseerd.

Bedrijventerrein Kleine Hoeven is volop in ontwikkeling. Het bedrijf Quality Terrain is in aanbouw en de gemeente voert met diverse bedrijven gesprekken over vestiging. In het voorjaar van 2018 wordt gestart met het afronden van de aanleg van het bedrijventerrein.

Nieuwbouw DDMW