Nieuws van 20 Januari 2016

De Kleine Hoeven en De Sleutel ontvangen bijdrage van Europa voor groene inrichting.

Het Interreg project 2B Connect is in januari 2016 gestart om de bedrijventerreinen in België en Nederland meer natuurgericht in te richten. Onlangs is het subsidieverzoek geaccordeerd door de Europese Commissie. Diverse bedrijven en gemeenten in de grensstreek België- Nederland  zetten zich in voor meer biodiversiteit op  ca. 70 bedrijventerreinen. Eén van deze partners is het Huis van de Brabantse Kempen, dat samen met de gemeente Reusel-de Mierden, gemeente Bladel en de ondernemersvereniging  OBGB deel neemt  aan het project met de bedrijventerreinen  Kleine Hoeven in Reusel  en bedrijventerrein De Sleutel in Bladel.

Gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel willen de bedrijventerreinen groen inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat draagt bij aan de biodiversiteit en een (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt groen voor een aantrekkelijk openbaar gebied,  betere luchtzuivering, waterretentie en een aangename omgeving voor bedrijven en hun werknemers. Ook een natuurlijke inrichting van de uitloopgebieden van de bedrijventerreinen biedt kansen voor het vergroten van de biodiversiteit. In 2016 worden de plannen voor de bedrijventerreinen uitgewerkt.

Voor de Kempen betekent deelname aan het project een bijdrage van € 200.000 voor de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en De Sleutel. Dit betreft een cofinanciering van 50%. Daarnaast levert het project een bijdrage aan de realisatie van een gedeelte van de ecologische verbindingszone De Raamsloop. Deze verbindingszone is gelegen tussen de bedrijventerreinen en grenzend aan De Sleutel. 2B Connect  loopt van januari 2016 tot en met 2018. Het project draagt bij aan de invulling van de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie.