Nieuws van 15 Juli 2015

Meer groen op bedrijventerrein Kleine Hoeven en de Sleutel

Het Huis van de Brabantse Kempen heeft een Europese subsidie verworven waarmee op de bedrijventerreinen de Sleutel (Bladel) en Kleine Hoeven (Reusel) en in het tussenliggende agrarische gebied de natuurwaarden de komende jaren worden versterkt en de biodiversiteit wordt vergroot. Het betreft de aanleg van groen in de openbare ruimte  van de bedrijventerreinen, het stimuleren van bedrijven om groen aan te leggen op hun kavels en de aanleg van een ecologische zone die twee natuurgebieden met elkaar gaat verbinden.

Duurzame groene bedrijventerreinen

Zowel gemeente Bladel als gemeente Reusel-De Mierden hebben de ambitie om de bedrijventerreinen duurzaam te ontwikkelen. Een groene inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan een goede uitstraling van het bedrijventerrein, zorgt voor de opvang en infiltratie van regenwater en draagt bij aan de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein de Sleutel is al relatief groen, maar zowel de ondernemersvereniging OBGB als de gemeente zien kansen om op een aantal plekken de uitstraling te verbeteren met een groene inrichting.

Op het nieuwe bedrijventerrein Kleine Hoeven is nog geen groen aangeplant. Er is nog ruimte voor tijdelijk groen en de realisatie van biodiversiteitsborders die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het project.

Partner in Europees project 2B Connect

Het Huis is projectpartner geworden in het Europese project 2B Connect en vormt de verbinding naar de deelpartners gemeente Reusel-De Mierden, gemeente Bladel en Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB). Deze deelpartners ondertekenen op woensdag 15 juli om 17.00u in D’n Tref in Hapert een samenwerkingsovereenkomst met het Huis van de Brabantse Kempen. Het project wordt samen met de provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel gerealiseerd.

Bedrijven die interesse hebben in deelname krijgen gericht advies over de voordelen van groen en worden gestimuleerd om ook op hun eigen kavel aandacht te besteden aan beplanting. Ook wordt door de Europese partners een rekentool ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de (financiële) voordelen zijn  van groen.  Een aantal consulenten zullen de bedrijven begeleiden en adviseren. 

Grensoverschrijdende samenwerking – versterking Natura 2000-gebieden

Het Europese project 2B Connect wordt uitgevoerd in België en Nederland en is bedoeld om de bedrijventerreinen beter te laten aansluiten op nabij gelegen Natura2000 gebieden. Vaak zijn bedrijventerreinen erg versteend en is er geen ruimte voor natuur. Hierdoor zijn bedrijventerreinen een barrière voor het leefgebied. Door de groene verbindingen te versterken wordt de barrière verminderd en het leefgebied vergroot. De bedrijventerreinen worden bovendien fraaiere locaties voor bedrijven, werknemers en recreanten.