Nieuws van 31 Januari 2018

Sloopwerkzaamheden op Kleine Hoeven

Binnenkort wordt gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude bebouwing aan de Hoeven 16 en 16a op bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel.

De woonboerderij en de oude bedrijfsgebouwen maken plaats voor een kavel ten behoeve van nieuwbouw. De locatie maakt onderdeel uit van de bouwkavels van het bedrijventerrein. Het sloopwerk wordt uitgevoerd door Reyrink Aannemersbedrijf uit Esbeek. Naar verwachting worden de werkzaamheden in maart afgerond. Met deze sloop zijn de werkzaamheden om het bedrijventerrein bouwrijp te maken nagenoeg afgerond.

In het voorjaar wordt gestart met het afbouwen van het bedrijventerrein (woonrijp maken). Hiervoor heeft Huijbregst Infra opdracht gekregen. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het aanbrengen van een asfaltdeklaag, het aanleggen van voetpaden, het plaatsen van verlichting en verkeersborden en het doortrekken van een doodlopend wegdeel aan de Savoor. Ook gaat de WVK- groep aan de slag met het aanplanten van groen op het bedrijventerrein.