Nieuws van 11 September 2014

Tijdelijke korting op grondprijzen Kleine Hoeven

De gemeente komt ondernemers tegemoet

Het college vindt het belangrijk dat er op korte termijn gebouwd wordt op het bedrijventerrein en wil door middel van deze tijdelijke regeling de koop van de grond aantrekkelijker maken en geïnteresseerde ondernemers tegemoet komen. Behoud en groei van werkgelegenheid is belangrijk voor Reusel-De Mierden en de Kempen. Na 1 jaar wordt de kortingsregeling geëvalueerd.

Naast kopen is het voor ondernemers ook mogelijk om een bedrijfskavel af te nemen in erfpacht. Gedurende de erfpachtperiode heeft de erfpachter de optie om de bedrijfskavel te kopen. Een deel van de betaalde erfpachtcanon wordt dan verrekend met de koopprijs.