Nieuws van 14 Oktober 2019

Update biodiversiteit op bedrijventerrein Kleine Hoeven

De gemeente heeft veel aandacht voor de bevordering van de biodiversiteit. Biodiversiteit is belangijk voor een gezond en aantrekkelijk leefgebied voor allerlei plant- en diersoorten, maar draagt ook bij aan het voorkomen van plagen, door een beter evenwicht tussen verschillende natuurlijke vijanden. Om de biodiversiteit een steuntje in de rug te geven, is dit voorjaar besloten om braakliggende bouwkavels op bedrijventerrein Kleine Hoeven in te zaaien met een bloemrijk mengsel. Hierdoor is er tijdelijk een interessant biodiversgebied gerealiseerd.

Als de bloei van de planten en bloemen voorbij is, zijn ze nog steeds van grote waarde voor insecten, omdat ze beschutting, voedsel en nestgelegenheid bieden. Dit geeft in het najaar een vrij ruig beeld. Daarom worden de randen aan de zichtzijdes van de kavels intensiever gemaaid. Zo ontstaat een strakker beeld aan de randen van de kavels en een gevarieerder beeld in het midden van de kavels. In het voorjaar schieten de kavels weer in bloei. Het gedeelte dat intensiever wordt gemaaid, wordt een grasrijkere zone.

Ecologisch beheer

Het permanente groen op het bedrijventerrein is in het voorjaar van 2019 aangeplant. Er is vooral gekozen voor hagen in combinatie met klaver en diverse boomsoorten. Dit heeft tijdelijk geleid tot veel onkruid. Door ecologisch beheer is dit teruggedrongen en groeien de haagblokken geleidelijk aan beter dicht. De gemeente hanteert een chemievrij onkruidbeheer. Er worden dus geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.