Nieuws van 11 November 2020

wethouder Frank Rombouts over bedrijventerrein Kleine Hoeven

wethouder Frank Rombouts verteld over de actuele ontwikkelingen op de Kleine Hoeven. 

De afgelopen jaren is de uitgifte op Kleine Hoeven zeer positief verlopen. De bouwkranen op het bedrijventerrein blijven doordraaien en het verkooptempo ligt op schema. “We hebben al diverse bedrijven uit onze gemeente en daarbuiten een mooie nieuwe plek kunnen bieden, waar ze kunnen doorgroeien”.

Coronacrisis

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de economie onder druk komen staan. “Dit heeft ook impact op bedrijven in onze gemeente en in de regio”. We maakten ons zorgen over de investeringsplannen van bedrijven en of die nog wel doorgezet zouden worden. Gelukkig zijn er in het eerste half jaar ondanks de coronacrisis een aantal kavels verkocht en nieuwe plannen gemaakt. “Vooralsnog lijkt de impact dus mee te vallen”.

Opwaardering weg Kleine Hoeven

Het bedrijventerrein is bouw- en woonrijp gemaakt, met uitzondering van de weg de Kleine Hoeven en een gedeelte van de Hamelendijk. “Daar hebben we mee gewacht totdat meer duidelijk was over de nieuwe N284 en de nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeven”. “Nu het voorkeursalternatief door beide gemeenteraden is vastgesteld en de provincie ook akkoord heeft gegeven op een nieuw kruispunt, kunnen we verder met de plannen voor de opwaardering van de Kleine Hoeven richting Hallenstraat (Bladel).

De bedrijfskavels aan deze weg worden nu ook bebouwd en daarom is een opwaardering van deze weg in voorbereiding. In het eerste kwartaal van 2021 gaan we daarmee starten. De weg wordt verbreed, geasfalteerd en er komen fietssuggestiestroken. De weg kan daarna weer worden opengesteld voor vrachtverkeer.

De nieuwe verbindingsweg, het nieuwe kruispunt en de ombouw van de huidige rotonde naar een kruispunt met verkeerslichten is onderdeel van het project N284 en zal volgens planning vanaf 2023 worden uitgevoerd.

Nieuwe bedrijven

Op dit moment is ruim de helft van de 12,5 hectare bedrijfskavels van fase I verkocht. In het eerste half jaar verkochten we 1,2 hectare o.a. aan Van den Hout Metaal en Machinebouw, Heeren Metselwerken en Labutech. Er wordt volop gebouwd op de Kleine Hoeven. Zes nieuwe bedrijven zijn in aanbouw. Het tweede half jaar start de bouw van twee panden. Er zijn vier kavels in optie (samen 1,5ha). Ondanks de coronacrisis is de interesse voor het bedrijventerrein goed en nieuwbouwplannen worden ook doorgezet. Het is natuurlijk afwachten hoe zich dit doorontwikkelt. “Dat is afhankelijk van het vertrouwen in het herstel van de economie, de huidige impact van de coronacrisis en de branche/markten waarin de bedrijven actief zijn”.

Fase twee

Recent hebben de vier Kempengemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden onderzoek laten doen naar toekomstige behoefte aan bedrijfskavels. Daarbij zijn ook de bestaande locaties zoals Lange Voren, Koningshoek en Kailakkers meegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat in de Kempengemeenten komende jaren nog uitbreidingsruimte nodig is voor kleine kavels en grotere kavels. Kleine Hoeven fase II voorziet in die vraag, maar het is nu nog te vroeg om die kavels op de markt te brengen. “Dat doen we gefaseerd en vraaggericht en nadat we daarover afspraken hebben gemaakt binnen de Kempengemeenten”. Zo voorkomen we overaanbod en we verliezen de bestaande terreinen ook niet uit het oog. Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van deze uitbreiding wordt voorzien met de opwaardering van de Kleine Hoeven.