Nieuws van 01 Mei 2019

Wethouder Rombouts: Volop ontwikkelingen op Kleine Hoeven

In gesprek met wethouder Rombouts:

Bedrijventerrein Kleine Hoeven is volop in ontwikkeling. Na een moeizame start zijn er inmiddels diverse bedrijven op het terrein gevestigd. Binnenkort zijn er weer nieuwe bouwwerken zichtbaar, waaronder de nieuwbouw van landbouwmechanisatiebedrijf Geert Jan de Kok aan de Hamelendijk. En er wordt momenteel druk gebouwd voor Atop Import en Heuveling Metaal.

Wethouder Economie, Frank Rombouts is tevreden over de interesse voor het bedrijventerrein. “We bieden bedrijven in Reusel-De Mierden de kans om in de eigen gemeente door te groeien, maar er is ook interesse vanuit omliggende gemeenten. Dat is goed voor de werkgelegenheid”, legt Rombouts uit. “En we bieden bedrijven die niet op een fijne plek zitten de kans om te verhuizen.” Inmiddels is ruim 30% van de beschikbare 12,5 hectare verkocht en is 40% in optie.

Groen wandelparkje

Het bedrijventerrein is niet alleen aangelegd voor nieuwe bedrijvigheid. Wethouder Rombouts: “We zagen dat werknemers en omwonenden veel gebruik maakten van het gebiedje tussen de Kleine Hoeven en de Ekkers en daarom hebben we daar natuurlijke paden aangelegd. Over de Rouwenbogtloop is een bruggetje gemaakt en er is een  houten vlonderpad aangelegd. Zo houden wandelaars ook in de nattere maanden droge voeten. Het natuurgebiedje is door deze voorzieningen  ook toegankelijk voor mindervaliden.”

Biodiversiteit

Het groene gebied is ook bedoeld voor de opvang en infiltratie van regenwater. Het water dat wordt afgevangen van de daken komt uiteindelijk terecht in de infiltratiebekkens.  Het groen in het parkje levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Met behulp van een Europese subsidie is het bedrijventerrein vergroend. Zo zijn er grote poelen gegraven die aantrekkelijk zijn voor amfibieën en watervogels. Er zijn zandwallen aangelegd voor de graafbij,  konijnen en vogels. De oevers van  waterloop de Rouwenbogtloop zijn aangepast, er zijn groene hagen geplant en diverse bomenrijen aangebracht. De bomenrijen zijn onder andere interessant als vliegroute voor vleermuizen. Vogels vinden er schuil- en nestgelegenheid. De bloem- en besdragende hagen leveren nectar en voedsel voor vlinders en bijen en zorgen voor een kleurrijk geheel tijdens de bloeiperiode. Wethouder Rombouts: “We vinden het belangrijk dat niet alleen bedrijven zich thuis voelen op het bedrijventerrein, maar ook de werknemers, bezoekers en allerlei plant- en diersoorten.”

Goede voorzieningen

Naast een duurzaam watersysteem is er een glasvezelnetwerk beschikbaar en zijn er vrij liggende voetpaden aangelegd. Verder wordt er een vrachtwagenparkeerplaats aangelegd op het bedrijventerrein, zodat vrachtwagens veilig kunnen parkeren. Daarnaast zijn er plannen om de weg tussen de Kleine Hoeven en de Sleutel op te waarderen en een extra aansluiting te maken op de Provincialeweg. Daarmee is de ontsluiting van het terrein ook in de toekomst gewaarborgd. “Dit plan nemen we mee in de opwaardering van de Provincialeweg die dit jaar wordt voorbereid en in 2020 zal worden opgestart. Daarmee wordt de bereikbaarheid van en reistijd naar onze gemeente verbeterd”.